Nahajate se:Naše dejavnosti»Biotska raznovrstnost in ekološko povezovanje»Projekti»ECONNECT»ECONNECT - « Restoring the web of life »

ECONNECT - « Restoring the web of life »

  • Project Econnect

2008 - 2011 Projekta

Uresničitev evropskega projekta ECONNECT je Evropska unija potrdila v juniju 2008. Namen projekta je ohraniti, obnoviti ali vzpostaviti ekološko povezanost alpskega loka.

V skladu s tem je glavni cilj projekta ECONNECT zavarovati biotsko raznovrstnost s pomočjo vzpostavitve čezalpskega ekološkega kontinuuma. Da bi skupaj opredelile obstoječe potrebe in pričakovanja na področju ekološke povezanosti ter razvile inovativne instrumente, ki bi omogočili izboljšanje te povezanosti, so se v okviru projekta povezale številne organizacije. Med slednjimi najdemo mednarodne organizacije, ki so tesno povezane z Alpsko konvencijo, raziskovalne institucije ter partnerje, ki delujejo neposredno na terenu (zavarovana območja, lokalne oblasti). Prve dejavnosti, ki vključujejo različne lokalne akterje, bodo izvedene v sedmih pilotnih regijah opredeljenih v projektu.

Preko Pisarne za zavarovana območja Task Force je tudi Alparc eden izmed 16 partnerjev tega prelomnega projekta in koordinator t.i. Delovnega paketa 7 (Workpackage 7), ki se nanaša na uresničevanje dejavnosti v pilotnih regijah. Različna zavarovana območja mreže Alparc so ravno tako aktivno udeležena v omenjenem projektu, saj jih najdemo v osrčju pilotnih regij.

Povezave