Resources linked to the article

Multivizija »Za Alpe« na voljo na DVD-ju in Blu Ray-u
Multivizija »Za Alpe« je sedaj na voljo tudi na nosilcih DVD in formatu Blu Ray. Od njenega nastanka je Multivizija »Za Alpe« alpskim zavarovanim območjem na voljo brezplačno z namenom, da jo prikazujejo v svojih informacijskih centrih za obiskovalce in drugih dogodkih. Do sedaj si je bilo možno Multivizijo po…

 Okoljsko izobraževanje ter ozaveščanje javnosti (obiskovalcev, lokalnih prebivalcev, šolarjev…) predstavlja enega izmed pomembnih ciljev zavarovanih območij v Alpah.

V okviru sodelovanja in izmenjave med zavarovanimi območji so bili zbrani primeri dobre prakse na področju izobraževanja o gorskem prostoru in trajnostnem razvoju.

Delovna skupina Alparca "Skupno komuniciranje zavarovanih območij v Alpah" bo z letom 2009 razširila svoje področje delovanja tudi na okoljsko izobraževanje in tako postala delovna skupina z imenom "Skupno komuniciranje in okoljska vzgoja" .  

Pedagoško gradivo
 Poučno in informacijsko gradivo služi kot komunikacijsko orodje na daljavo in je namenjeno različnim javnostim. Pregledno povzema cilje zavarovanih območij v Alpah, Alpske konvencije, nalog zavarovanih območij in obravnava tematike, ki se navezujejo na varovanje narave. Obsega gradivo za učitelje, učne liste, gradivo s podrobnejšo razlago za učitelje in dodatek, v katerem so zgibanke, zemljevidi in CD-ROM. 
Best practices in environmental education in mountain areas

This document is based on a collection of best practices and experiences in the alpine protected areas. It is regularly updated with new experiences. If you wish to contribute to this work with your own experiences, don't hesitate to contact us: info@alparc.org

2008-2009. Edited by ALPARC.