Partnerstvo Alpe-Karpati :  vrnitev k 13-letnemu sodelovanju
Ta nova brošura predstavlja dolgoročno sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih, ki uradno obstaja od leta 2002, Mednarodnega leta gora 2002. Na politično pobudo je Mreža ALPARC vodila vzpostavitev Mreže zavarovanih območij v Karpatih (CNPA) in ji s svojo lastno strukturo dala model. Poleg tega je bilo v zadnjih 13 letih organizirano veliko  skupnih dejavnosti  in srečanj v izmenjavi. Ta publikacija tako predlaga pregled in oceno tega partnerstva.   > download the brochure

Resources linked to the article

Sodelovanje s karpatskimi zavarovanimi območji

Karpatski masiv

Tako kot alpski, tudi karpatski masiv predstavlja izredno krajinsko, ekološko in tradicionalno bogastvo. Zaradi te enkratne pestrosti so Karpati eden izmed glavnih evropskih naravnih habitatov. Tu najdemo okrog 4000 vrst rastlin, od teh je tretjina endemičnih, najbolj številčno populacija velikih zveri (medved, volk in ris) ter eno najpomembnejših gozdnih regij v Evropi. 

Poleg naravne pestrosti pa masiv zaznamuje tudi izredno bogata kulturna dediščina. Prebivalstvo sedmih različnih držav z različno kulturo, jeziki in zgodovino, je skozi stoletja spreminjalo te gore. Posebno kmetijstvo in pašništvo, ki sta dolgo vplivala na razvoj krajine, sta v številnih pol-naravnih habitatih ohranjena še danes. Kmetijska kolektivizacija in kasnejša obsežna industrializacija XX. stoletja pa sta pustili kar nekaj negativnih sledi v teh naravnih prostorih.

Mreža zavarovanih območij v Karpatih

Zamisel, da bi ustanovili mrežo zavarovanih območij, podobno taki, kot jo imamo v Alpah, je ALPARC podpiral že od začetka leta 2003. Različne izkušnje v upravljanju z zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih omogočajo danes izmenjavo mnenj med akterji s področja varovanja narave v obeh masivih. Nekaj tem so že obravnavali na srečanjih med leti 2004 in 2006 (vzpostavitev in upravljanje z območji NATURA 2000, celovito upravljanje zavarovanih območij ter turizem in trajnostni razvoj v zavarovanih območjih).

Mreža zavarovanih pobmočij v Karpatih (Carpathian Network of Protected Areas – CNPA) je bila uradno vzpostavljena decembra 2006 na ministrski konferenci v Kijevu. Da bi olajšal komuniciranje in izmenjavo informacij znotraj novega telesa, je ALPARC oblikoval nekaj pripomočkov kot so izjave za medije, brošura z informacijami ter spletna stran.

Sodelovanje med alpskimi in karpatskimi zavarovanimi območji

Vzpostavitev koordinacijske enote v Mreži zavarovanih območij v Karpatih (CNPA), ki je predvidena v naslednjih mesecih, bi še bolj poglobila izmenjavo med zavarovanimi območji obeh masivov. Med prednostnimi področji sodelovanja v naslednjih dveh letih najdemo obvladovanje divjih živali in velikih zveri, upravljanje z gozdovi, gorsko prebivalstvo, živinorejo in kmetijstvo, okoljsko vzgojo ter oblikovanje ekološkega kontinuuma med obema masivoma.

Sodelovanje Alpe - Karpati
 V zloženki je orisan zgodovinski pregled sodelovanja med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih. Publikacija je bila izdana v letu 2006 vzporedno z organizacijo delavnic za upravitelje zavarovanih območij v Karpatih.
Oblikovanje mreže zavarovanih območij v Karpatih - zaključno poročilo
Towards a Carpathian Network of Protected Areas. Final report. V poročilu je opisan potek ustanavljanja Mreže zavarovanih območij v Karpatih. V prvem delu so opisani načini varovanja narave v Alpah in Karpatih ter tehnični vidiki sodelovanja. Drugi del, ki je sestavljen iz vprašanj in odgovorov, obravnava potrebe in pričakovanja zavarovanih območij v Karpatih, ki naj bi se v prihodnosti povezala v omrežje. 
Mreža zavarovanih območij v Karpatih
Dostopno samo v angleščini z dodatkom v romunščini, češčini, slovaščini, poljščini, ukrajinščini, srbščini in madžarščini.
CNPA: A contribution to the international cooperation strategy
 This brochure reminds all the activities leaded in the framework of Alpine-Carpathian cooperation since 2001 and set up the framework for the international cooperation of the newly established CNPA - Carpathian Network of Protected Areas. It is completed by a CD with all the publications edited for the CNPA as well as a report of the First CNPA Conference held in September 2008.