Fotogalerija

Preko fotografij, ki so nastale v zavarovanih območjih ali v okviru ekipe Alparca, lahko odkrijete Alpe in njihova zavarovana območja ter živalski in rastlinski svet alpskega prostora obenem pa tudi Alparcove dejavnosti in delovne tematike.