Brošure (10)

Partnerstvo Alpe-Karpati :  vrnitev k 13-letnemu sodelovanju
Ta nova brošura predstavlja dolgoročno sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih, ki uradno obstaja od leta 2002, Mednarodnega leta gora 2002. Na politično pobudo je Mreža ALPARC vodila vzpostavitev Mreže zavarovanih območij v Karpatih (CNPA) in ji s svojo lastno strukturo dala model. Poleg tega je bilo v zadnjih 13 letih organizirano veliko  skupnih dejavnosti  in srečanj v izmenjavi. Ta publikacija tako predlaga pregled in oceno tega partnerstva.   > download the brochure
Step by step to ecological connectivity
The contribution of municipalities to improve ecological connectivity
Biodiversity in time of climate change: management or wilderness?
How to manage at the best biodiversity facing the new global phenomena (climate change, etc.) and with a restricted budget? Is it always necessary to manage nature?If yes, how can it be managed in the most effective way? What sould be the priorities?What criteria should be followed?Who decides on these criteria? These are the core questions this brochure is trying to answer.   
Narava brez meja
Narava brez meja : Ekološka omrežja za večjo biotsko raznovrstnost v Alpah
Velike zveri v Alpah in v Karpatih: Živeti v sozvočju z velikimi zvermi
V okviru projekta sodelovanja s CNPA (Mreža zavarovanih območij v Karpatih) je bil na začetku julija 2009 organiziran kolokvij o upravljanju, odnosih z javnostmi in raziskovanju velikih zveri v Alpah in Karpatih. Izdaja brošure »Velike zveri v Alpah in v Karpatih: Živeti v sozvočju z velikimi zvermi« je bila pozitiven rezultat tega srečanja. Brošura je na voljo v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku.
CNPA: A contribution to the international cooperation strategy
 This brochure reminds all the activities leaded in the framework of Alpine-Carpathian cooperation since 2001 and set up the framework for the international cooperation of the newly established CNPA - Carpathian Network of Protected Areas. It is completed by a CD with all the publications edited for the CNPA as well as a report of the First CNPA Conference held in September 2008. 
Ko vlaki, avtobusi in kočije nadomestijo osebna vozila
 Uvod v dejavnosti alpskih zavarovanih območji na področju razvoja in promocije mehke mobilnosti. Predstavitev projektov alpskih zavarovanih območij.   Tematska brošura, izdana na podlagi zaključkov mednarodnega seminarja «Trajnostna mobilnost in zavarovana območja v Alpah » (ALPARC - MEEDDAT/F, 2008).  
Alpe pod pritiskom
Oris posledic podnebnih sprememb za alpska zavarovana območja in predstavitev pobud zavarovanih območij na tem področju. Če bi radi prejeli CD-ROM z virtualno knjižnico na temo podnebnih spremembah v Alpah, nam, prosimo, pišite na naslov info@alparc.org . Omenjena banka podatkov vključuje znanstvene članke, opis pobud alpskih zavarovanih območij ter dokumente Mednarodne konference o podnebnih spremembah v alpskih zavarovanih območjih (Alparc – Narodni park Stelvio/I, 2007).  
Mreža zavarovanih območij v Karpatih
Dostopno samo v angleščini z dodatkom v romunščini, češčini, slovaščini, poljščini, ukrajinščini, srbščini in madžarščini.
Katalog komunikacijskih orodij
 V katalogu so predstavljene različne publikacije Alpske mreže: zborniki konferenc, tematske publikacije, bilteni, pedagoško gradivo, knjiga o mitih in legendah v Alpah ter zemljevid zavarovanih območij v Alpah in razstava 'Skrivnostne gore'.