Dosjeji (21)

Study 'Ecological transboundary network' (Alpensignal 3)
In 2004, the Permanent Committee of the Alpine Convention puts the Alpine Network in charge of preparing a study on the national and transboundary links existing between protected areas. The results will permit to make recommendations for strategies on a large scale and will present possible territorial connections as well as political, national and regional development measures. This study could thus be used as a framework for creation and implementation of an alpine ecological territorial network. Edited by ALPARC in the collection « Alpensignale » of the Alpine Convention Link : Alpine Ecological Network
Oblikovanje mreže zavarovanih območij v Karpatih - zaključno poročilo
Towards a Carpathian Network of Protected Areas. Final report. V poročilu je opisan potek ustanavljanja Mreže zavarovanih območij v Karpatih. V prvem delu so opisani načini varovanja narave v Alpah in Karpatih ter tehnični vidiki sodelovanja. Drugi del, ki je sestavljen iz vprašanj in odgovorov, obravnava potrebe in pričakovanja zavarovanih območij v Karpatih, ki naj bi se v prihodnosti povezala v omrežje. 
Pedagoško gradivo
 Poučno in informacijsko gradivo služi kot komunikacijsko orodje na daljavo in je namenjeno različnim javnostim. Pregledno povzema cilje zavarovanih območij v Alpah, Alpske konvencije, nalog zavarovanih območij in obravnava tematike, ki se navezujejo na varovanje narave. Obsega gradivo za učitelje, učne liste, gradivo s podrobnejšo razlago za učitelje in dodatek, v katerem so zgibanke, zemljevidi in CD-ROM. 
Dosje N°13: Natura 2000 in Smaragd: izvajanje v Alpah in Karpatih – izmenjava metod med upravljavci zavarovanih območij v Alpah in Karpatih
Dosje N°13: Natura 2000 in Smaragd: izvajanje v Alpah in Karpatih – izmenjava metod med upravljavci zavarovanih območij v Alpah in Karpatih V dokumentu je zbrano gradivo posveta o vzpostavitvi omrežij Natura 2000 in Smaragd v Alpah in Karpatih, ki je oktobra 2004 potekal v Neukirchnu (A). Posvet je bil priložnost za okrepitev sodelovanja med upravljavci Alp in Karpatov.  
Dosje N°12: Projekt «Podatkovna baza ALPARC»
Projekt «Podatkovna baza ALPARC» - Oblikovanje informacijskega sistema za čezalpsko sodelovanje med zavarovanimi območji v Alpah in partnerskimi organizacijami. Uvodna študija. Tehničen dokument, v katerem sta seznam nalog, oblikovan po opravljeni analizi , in priročnik za razumevanje sistema : splošni pojmi, slovar rubrik. V njem je opisan tudi razvoj modela podatkovne baze, ki naj bi bil povezan z GIS-om. Na koncu je predstavljen še časovni okvir za nadaljevanje projekta.  
Dosje N°11: Okoljske pogodbe in znamke kakovosti
Dosje N°11: Okoljske pogodbe in znamke kakovosti: izkušnje v različnih državah in zavarovanih območjih v Alpah V prvem delu so opisani obstoječi okoljski programi alpskih držav na področju kmetijstva in gozdarstva ter nekaj primerov iz zavarovanih območij v Alpah. V drugem delu so predstavljene nekatere znamke kakovosti ter orodja, ki omogočajo sonaraven razvoj podeželja in dopolnjevanje človeških dejavnosti in naravega ravnovesja. 
Dosje N°10: Habitalp – spremljanje stanja raznovrstnosti alpskih habitatov
Dosje N°10: Habitalp – spremljanje stanja raznovrstnosti alpskih habitatov V publikaciji je predstavljeno razumevanje zračnih posnetkov (osnova projekta INTERREG III B – HABITALP), kar naj bi pripomoglo k oblikovanju seznama podatkov, ki temelji na katrografiji.  
Dosje N°09: Upravljanje gozda
  Dosje N°09: Upravljanje gozda v zavarovanih območjih v Alpah   Publikacija je v celoti posvečena upravljanju gozda: gospodarjenje z gozdom v zavarovanih območjih, dolgoročno spremljanje stanja.