Komunikacijska mreža

ALPARC si je za cilj zastavil tudi ozaveščanje ter obveščanje javnosti in lokalnega prebivalstva o pomenu naravne in kulturne dediščine Alp in njenega varovanja.

Zato sta ALPARC in delovna skupina za komuniciranje s pomočjo koordinacijske pisarne za zavarovana območja opredelila enotno komunikacijsko strategijo za zavarovana območja v Alpah ter pripravila celostno grafično podobo skupnih komunikacijskih orodij.

Za vsa zavarovana območja v mreži pripravlja ALPARC različna skupna komunikacijska orodja ali dejavnosti: skupni spletni portal , publikacije, potujoče razstave (Skrivnostne gore, Vrnitev neokrnjene narave, informacijske stojnice), skupna sredstva za obveščanje širše javnosti (razglednice , brošure itd.) in pred kratkim še posebno orodje: »ViViAlp – Alpe, pogled z neba« , virtualni obisk zavarovanih območij v Alpah, ki si ga je od leta 2008 mogoče ogledati v številnih centrih za obiskovalce v Alpah ter na spletu s programom Google Earth.  


Resources linked to the article

Razglednica *

Razglednica *

Since 2007, the Alpine protected areas present themselves to the public and show their involvement in the Alpine Network of Protected Areas - ALPARC and their engagement in the international cooperation for the protection of the Alps through this ALPARC postcards serie.
The postcards are distributed for free in the visitor centres of many protected areas as well as at the occasion of local events or also during the international events organised by ALPARC.

  • Concept: Working Group "Joint Communication" of ALPARC Network
  • Coordination: ALPARC
  • Graphic design: Montagne créative , Régis Ferré and Fabienne Mathray