Odkrijmo skupaj AZO - zavarovana območja v Alpah

 Na približno 190 000 km² velikem območju Alpske konvencije, ki pokriva celoten alpski masiv, najdemo v osmih alpskih državah kar 1000 zavarovanih območij.

Ta zavarovana območja pokrivajo približno 28% alpskega prostora.