V letu 2013 smo v državah alpskega loka zabeležili naslednja zavarovana območja, večja od 100 ha :

  • 13 narodnih parkov
  • 87 naravnih/regionalnih parkov
  • 288 naravnih rezervatov
  • 13 biosfernih rezervatov
  • 4 območji naravne svetovne dediščine pod zaščito UNESCA
  • 3 geološka rezervata

Če uspoštevamo samo te najpomembnejše kategorije, lahko v Alpah naštejemo kar preko 400 zavarovanih območij.

K temu moramo prišteti še okrog 600 območij “Posebne zaščite” (območja miru, zavarovane krajine, itd.), ki se večkrat prekrivajo z obstoječimi zavarovanimi območij.

Skupaj tako lahko naštejemo 1000 velikih zavarovanih območij v Alpah, ki pokrivajo okrog 23% Alp (območje izvajanja Alpske konvencije).

Stanje : November 2013.

Vir : " G.I.S. ALPARC 2013 "
Seznam zavarovanih območij v Alpah vsekakor ni izčrpen, ampak ga naša ekipa vsako leto obnavlja. Vsak dodaten podatek, ki nam bo omogočil njegovo izpopolnitev, je dobrodošel.