SL
HEALPS2

HEALPS2

HEALPS 2 kick off group foto

 

 

Zdravilne Alpe: turizem, temelječ na naravnih zdravstvenih virih, kot strateška inovacija za razvoj alpskih regij

Projekt HEALPS2 s svojimi enajstimi partnerji vzpostavlja edinstveno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, univerzami, zavarovanimi območji, javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji. Njihov skupni cilj je združevati znanje in tehnološki pristop, ki ga razvijajo raziskovalci in strokovnjaki zasebnega in javnega sektorja, ob vključevanju znanja o teritoriju, ki ga imajo alpska društva in javne ustanove, z namenom najboljšega možnega načrtovanja prihodnjega razvoja odročnih alpskih regij.

Projekt HEALPS2 se vključuje v Alparcovo delovno področje »Regionalni razvoj in kakovost življenja«. Naše društvo bo vodilo delovni sklop, posvečen komunikaciji, ter bo zastopalo stališča in razvojne strategije različnih zavarovanih območij.

Projekt HEALPS2 poteka v obdobju od oktobra 2019 do junija 2022 ter je sofinanciran od Evropskega sklada za regionalni razvoj v povezavi s programom Interreg Območje Alp (celotni proračun je 2.169.952,65 EUR, prispevek ESRR pa znaša 1.844.459,74 EUR).

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je razviti model trajnostnega izkoriščanja alpskih naravnih virov za zdravstvene in turistične namene. Izvedba modela v pilotnih regijah bo predstavljala testno fazo za preverjanje izvedljivosti inovativnega pristopa in vključevanja potreb lokalnih zainteresiranih strani. Po eni strani bo bistvenega pomena inovativno in matematično raziskovanje, po drugi strani pa bo z vključenostjo lokalnih oblasti, nevladnih organizacij in zavarovanih območij zagotovljena povezava s potrebami in občutljivostjo teritorijev. Na ta način bo omogočen pristop ukrepanja, ki bo usmerjen k trajnostni rabi in ohranjanju alpskih naravnih virov.

Delovni sklopi projekta

Prvi delovni sklop bo nadgrajeval rezultate projekta HEALPS, ki je bil izveden v okviru strategije EUSALP in sklada ARPAF. Njegov glavni cilj je doseči globlje razumevanje glede oblikovanja politik in razvijanja proizvodov na področju zdravstvenega turizma ter pri tem prepoznati in opredeliti strateške dejavnike uspeha. Za ta namen bodo karakteristike nekaterih turističnih alpskih regij preučene s kvalitativnimi in kvantitativnimi pristopi. Nato bo izdelano inovativno digitalno matematično orodje za oblikovanje semantičnega modela alpskih zdravstvenih virov.

Ti rezultati bodo podlaga za dejavnosti drugega delovnega sklopa, ki se bo osredotočil na zagotavljanje učinkovitega četvernega vključevanja zainteresiranih skupin na regijski in nadnacionalni ravni pa tudi na krepitev uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v razvoju turizma. Nadaljnji cilj je razvoj inovacijskega modela alpskega zdravstvenega turizma, ki se bo opiral na prispevke predhodnega delovnega sklopa.

Končno bo tretji delovni sklop poskrbel za širjenje rezultatov projekta s paketom orodij za usposabljanje, ki je bil ustvarjen namensko za implementacijo in trajno uporabo teh orodij za razvoj alpskih regij.

Končni cilj projekta je spodbujanje pozicioniranja alpskega prostora kot atraktivne lokacije za promocijo zdravja na svetovni ravni.

Več informacij na povezavi: https://www.alpine-space.eu/projects/healps-2/en/home 


Stik: Veronika Widmann veronika.widmann[@]alparc.org

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke