SL

ALPBIONET2030 – začetek projekta

1, 21.12.2016

Projekt ALPBIONET2030 omogoča ALPARC-u in 14 drugim partnerjem, da še natančneje izboljšajo vse dejavnosti, ki so bile opravljene v okviru alpske ekološke povezljivosti v zadnjih letih. Med glavne cilje projekta spadajo razvoj kartografije strateških področij za povezljivost v Alpskem loku in okoli njega (Strategic Alpine Connectivity Areas – Saca), razvoj strategije upravljanja prostoživečih živali z različnimi akterji in poglobljeno delo pri mediacijskih orodjih za reševanje sporov, ki se pojavljajo pri izvajanju ekoloških omrežij.


Projekt se je uradno začel 1. in 2. decembra 2016 na srečanju Kick-off na Dunaju (Avstrija). Ta dogodek je združil ne samo partnerje projekta, ampak tudi mnoge opazovalce in osebnosti iz različnih alpskih institucij. Med drugimi so pomembnost tega projekta v alpskem in makroregionalnem kontekstu poudarili tudi generalni sekretar Alpske konvencije g. Markus Reiterer, nemška kontaktna oseba za Alpsko konvencijo ga. Silvia Reppe in predsednik Platforme za ekološko povezanost Alpske konvencije g. Thierry Boisseaux.


Nedavna publikacija ''Alpine Nature 2030 – Creating [ecological] connectivity for generations to come'' je bila vrhunec pomembnega dela priprav, ki zdaj prehaja v bolj operativno fazo, zlasti s projektom ALPBIONET2030. Zavarovana območja mreže ALPARC, ki so prav tako prisotna med partnerji, igrajo ključno vlogo pri vseh dejavnostih, ki jih kot pilotna območja opravljajo za doseganje rezultatov projekta.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke