SL

Izobraževanje o gorskem okolju: sadovi zelo uspešnih srečanj

1, 14.11.2016

Vzemite trideset oseb, zadolženih za izobraževanje o okolju v alpskih zavarovanih območjih, in jih zvabite za tri dni na konec neke alpske doline, na 1800 m nadmorske višine, v planinsko kočo brez internetne in telefonske povezave. Ko ste tam, jih spodbudite k izmenjavi in sodelovanju v okviru delavnice na temo njihovega vsakdanjega dela, vse skupaj pa začinite z družabnostjo, dobro voljo in delom na prostem. Kakšen učinek dosežemo?


Eksplozivno energijo, ki jo tvorijo ustvarjalnost, močna želja po medsebojni izmenjavi znanj in izkušenj, pripravljenost za ustvarjanje vezi, za pogovor o izzivih in priložnostih izobraževanja o gorskemu okolju, za medsebojno potrjevanje izkušenj in za vzajemno bogatitev.


To izkušnjo je doživljalo okrog trideset udeležencev iz šestih alpskih dežel na četrti mednarodni delavnici "Izobraževanje o gorskem okolju v alpskih zavarovanih območjih", ki je potekala od 18. do 20. oktobra 2016 v koči Refuge de Bayasse v francoskem Narodnem parku Mercantour.

 
Udeleženci – večinoma stari člani delovne skupine "Izobraževanje o gorskem okolju" – so imeli priložnost ne le za medsebojno izmenjavo, temveč tudi za skupno delo v okviru različnih tem (na primer "biofilija", središča za obiskovalce, pedagoška sporočila, odnos mladih do parkov...) in že potekajočih skupnih projektov. Pomemben del delavnice je bil posvečen pobudi "Mladi na vrhu", ki se je porodila prav v tej skupini: evalvaciji izdaje 2016 je sledil razmislek o možnih izboljšavah pobude, o vzpostavitvi njene trajnosti in o pripravi prihodnjih izdaj. Med potekom celotnega srečanja so udeleženci prispevali k dokončanju skupnega pedagoškega pripomočka "Alpe v mojem nahrbtniku" (na blago natisnjen zemljevid Alp velikega formata), ki bo leta 2017 prvič praktično uporabljen.


Skupno iskanje: kako (ponovno) ustvariti vez med mladimi in naravo?

Eno izmed rdečih niti pogovorov med delavnicami in neformalnimi diskusijami je predstavljalo vpraševanje o tem, kako (ponovno) ustvariti vez med mladimi in naravo. Tema je bila obravnavana z različnih vidikov: od vpraševanja glede vloge vzgojitelja, ki izobražuje o gorskem okolju – in glede sporočila, ki ga lahko prispeva – do razmišljanja o vlogi, ki jo imajo učitelji in šolski programi. "Že več let se v francoski skupini vzgojiteljev sprašujemo o tej temi", pravi Isabelle Roux, direktorica mreže Educ’Alpes. "V naši mreži vzgoja mladih za gore sloni na treh idejah: spodbujati željo po stiku z naravo, dajati prednost igri in prostemu času, izhajajoč iz nagnjenj ustvarjati izkušnje." To je koncept, ki ga popolnoma deli tudi ALPARC.


Interpretacija narave

Delavnica je bila tudi priložnost za iskanje in preizkušanje novih pristopov na področju neformalne vzgoje. Takšen namen je imela interpretaciji posvečena delavnica na prostem, ki jo je animiral Markus Blank iz narodnega parka Gesäuse v Avstriji, kot predstavnik društva Interpret Europe. Interpretacija dediščine je pristop, katerega cilj je ponuditi drugačen pogled na stvari in njihovo globlje razumevanje prek neposrednega doživljanja krajev, predmetov ali dogodkov, povezanih z določeno dediščino. Pristop, ki je že zelo uveljavljen v Združenih državah, se je v zadnjih letih razširil tudi po Evropi.  


Sadovi

Sadovi srečanj, kot so poročila, predstavitve v PowerPointu, skupni viri, fotografije itd., so na razpolago, v mejah njihove dostopnosti, na Alparcovem ekstranetu: v delovnem območju (workspace), ki je posvečeno tej delovni skupini. www.alparc.org/extranet


Najlepša hvala udeležencem, vsem, ki ste dali svoj prispevek k animaciji delavnic, in še zlasti Narodnemu parku Mercantour, ki je ta srečanja z navdušenjem gostil!


To delavnico je organiziral ALPARC v partnerstvu z mrežo Educ’Alpes in Naravnim parkom Mercantour ob finančni podpori Kneževine Monako.

 

Tovrstna srečanja se organizirajo vsaki dve leti: na svidenje jeseni 2018 v Italiji ali Sloveniji!

 GOUV PRINCIER Logo QUADRI

 

 frise logos workshop pnm

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke