SL

Rezultati projekta greenAlps

0, 13.02.2015

Prenesite zaključna gradiva 

Od septembra 2013 do novembra 2014 je bil ALPARC nosilec evropskega projekta greenAlps, katerega cilj je bil preučitev ustreznosti obstoječih načinov varstva narave tako na evropskem kot občinskem nivoju. Na osnovi analize so bile predstavljene pobude za spremembe politike na področju varstva narave z namenom, da se ta tematika tudi na političnem nivoju umesti kot ena izmed delovnih prioritet alpskih držav.   
Študija evropskih politik za ohranjevanje biotske raznovrstnosti in analiza rezultatov številnih drugih evropskih projektov na tem področju sta omogočili oblikovanje priporočil za spremembe okoljskih politik. Tovrstna priporočila so tudi pomemben prispevek za prihodnje obdobje programa Alpine Space, da bo še okrepil učinek prihodnjih projektov na področju biotske raznovr

stnosti

Končna gradiva projekta greenAlps:

GreenAlps LogoLow

 

  • Knjiga: Povezovanje gorá, ljudi, narave – oblikovanje okvira za učinkovito evropsko politiko za biotsko raznovrstnost v Alpah (na voljo v angleškem jeziku, tiskani obliki in pdf). Ta publikacija poda splošni pregled rezultatov projekta.
  • Priporočila za oblikovanje politik: Uveljavljanje pravice narave. Priporočila za oblikovanje politik na območju Alp (na voljo v petih jezikih, tiskani obliki in pdf): Publikacija vsebuje priporočila glede načinov, ki so nosilcem odločanja na voljo za učinkovitejše izvajanje politike na področju biotske raznovrstnosti.
  • Politika EU za področje biotske raznovrstnosti in krajine. Obstoječe politike, njihov namen in vpliv na ključna področja v Alpah (na voljo v angleškem jeziku, tiskani obliki in pdf). Ta publikacija opredeli relevantne politike in programe EU na področju biotske raznovrstnosti in opredeli potencialne vrzeli v samih politikah ter njihovem izvajanju.
  • Mreža deležnikov na področju biotske raznovrstnosti v alpskem prostoru (na voljo v angleškem jeziku in pdf). Ta publikacija analizira sodelovanje z interesnimi skupinami, ki so ključne za ohranjanje biotske pestrosti.
  • Skupni strateški okvir za obdobje 2014-2020 in biotska raznovrstnost (na voljo v angleškem jeziku in pdf). Ta publikacija predstavlja priporočila za usmerjanje načinov financiranja na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v Alpah v sklopu Skupnega strateškega okvira EU za obdobje 2014-2020.
  • Deset priporočil za program Alpine Space (na voljo v angleškem jeziku in pdf). Projekt greenAlps je v tej publikaciji opredelil deset ključnih priporočil za pripravljavce programa in druge organe programa Alpine Space v želji po večji učinkovitosti izvajanih projektov na področju biotske raznovrstnosti.
  • JECAMI smernice (na voljo v angleškem jeziku in pdf) so uporabniku prijazna navodila za uporabo spletnega GIS orodja Jecami za identifikacijo potenciala nekega območja na področju ekološkega povezovanja.

Vabimo vas, da si preberete vsa končna gradiva projekta greenAlps na spletni strani www.greenalps-project.eu, zlasti pa zaključno knjižico projekta, ki je na voljo tako v digitalni kot tiskani obliki.

 

LogoAlpineSpace

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke