SL

Tretja in zadnja delavnica projekta InnovAlps: Inovacije v pogorju Baronnies provençales

1, 12.09.2016

21. in 22. junija 2016 je v Regijskem naravnem parku Baronnies provençales potekala trinajsta in zadnja delavnica za izmenjavo v okviru projekta InnovAlps. Gorski masiv Baronnies, med južnimi Alpami in Provanso, se nahaja na stičišču alpskih in provansalskih vplivov. Znan je po svojih bogati in raznovrstni lokalni proizvodnji, po odprtih pokrajinah, po značilni gradbeni in kmetijski dediščini, pa tudi po svoji geološki zgradbi in biotski raznovrstnosti.

Park, ki se nahaja na tem obširnem in izrazito ruralnem območju (polovica občin nima več kot 100 prebivalcev), predstavlja izhodišče za številne pobude razvoja kmetijstva in usklajuje razne inovativne dejavnosti v sodelovanju s široko mrežo lokalnih deležnikov. Tako slednji, kot tudi upravitelji parka, so med junijsko delavnico imeli možnost izraziti svoja razmišljanja. Podčrtali so pomen, ki ga ima dokument o razvoju parka: v smislu strategije in vodila za delovanje v smeri trajnostnega, ekonomskega in solidarnega razvoja. V prizadevanju za oživitev tega območja so si deležniki med seboj izmenjali mnenja o ključnem vprašanju preureditve ekonomije na osnovi krajevnih virov. Gre zlasti za razvoj in pospeševanje raznolikega in kakovostnega gorskega kmetijstva. V masivu Baronnies je kmetijstvo ključni gospodarski sektor, ki zaposluje 18 % za delo zmožnega prebivalstva.

 

03 Worhsop Buis les Baronnies ALPARC VD

Ena izmed inovativnih pobud v tem pogledu je bila vzpostavitev mreže okrog petdesetih proizvajalcev, obrtnikov in trgovcev. Njen namen je bil izboljšati komercializacijo proizvodov s tega območja in olajšati preskrbo. Leta 2013 se je ta mreža dobila konkretnejšo obliko z ustanovitvijo društva "Circuits courts en Baronnies Provençales". V sodelovanju z naravnim parkom je bila ustvarjena spletna prodajalna. Poleg tega, da so se na ta način med seboj povezali proizvajalci in kupci, se je z vzpostavitvijo prevzemnih mest izboljšala tudi logistika na tem obširnem ozemlju. Člani društva jamčijo za kakovost svojih proizvodov s podpisom skupnega dokumenta in z uradnimi certifikati (ZOP, ZGO, AB itd.).


Med delavnico so bili omenjeni še nekateri drugi projekti, med drugim: razvoj turističnih ponudb s poudarkom na opazovanju nočnega neba; vzgoja k ozemeljski odgovornosti v smislu varovanja naravne in kulturne dediščine; pospeševanje novih oblik dela in življenja, kot je coworking. Poddirektorica parka Gilberte Bremond je poudarila, da imajo regijski naravni parki v Franciji izrecno inovativno poslanstvo: "izvajati eksperimentalne ali eksemplarične dejavnosti". Inovativnost mora biti tako rekoč "zapisana v njihovih genih". Na podlagi teh izkušenj iz pogorja Baronnies so udeleženci iz Švice in Avstrije lahko zbirali zamisli, ki bi jih lahko uresničili na svojih območjih. Vse tri delavnice projekta InnovAlps so bile dragocena priložnost za medsebojno izmenjavo.

 
Projekt InnovAlps se bliža zaključku


Projekt InnovAlps je namenjen iskanju novih pristopov in alternativnih načinov razvoja na zavarovanih območjih. Tri pilotne regije, ki imajo status regijskega naravnega parka, so sodelovale pri čezmejnih izmenjavah o inovacijah. Predstavile so svoje pobude na področju turizma, ovrednotenja lokalne proizvodnje, okoljske vzgoje in – nekoliko širše – medsebojnega sodelovanja različnih deležnikov določenega ozemlja.


Zadnji dogodek projekta InnovAlps bo zaključna konferenca 29. in 30. septembra 2016, ki bo odprta za vse zainteresirane. Srečanje bo potekalo v Regijskem naravnem parku Pfyn-Finges v kantonu Valais v Švici. Konferenca z naslovom Alpine Nature Parks – Models for Change” si bo prizadevala pospeševati teritorialne inovacije v alpskih zavarovanih območjih, tako da bo predstavila pobude, ki so bile izbrane v teku projekta. Dogodek bo hkrati tudi priložnost za razpravo o prihodnjih dejavnostih mreže ALPARC v okviru delovnega področja "regionalni razvoj".

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke